اقدام به موقع شرکت برق کیش خاموشی رخ داده در برخی نقاط را برطرف کرد

حفاری غیرمجاز یک پیمانکار، سبب خاموشی در بخش هایی از شهر کیش شد که با حضور به موقع عوامل شرکت آب و برق، خاموشی رخ داده در کمترین زمان ممکن برطرف شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و برق کیش، حوالی ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه پنج شنبه شب گذشته، عوامل یک پیمانکار اقدام به حفاری در محدوده صداوسیمای کیش کرده که این اقدام سبب آسیب به کابل های فشار قوی می شود.

پیرو این اقدام، دو واحد گازی نیروگاه و آب شیرین کن های شرکت آب و برق از مدار خارج می شوند که این موضوع سبب ایجاد خاموشی در فیدرهای شبکه گردید.

پس از این اتفاق، پرسنل شبکه توزیع برق با حضور به موقع و اقدام سریع، خاموشی را برطرف کرده و مانع ایجاد زحمت بیشتر برای شهروندان شدند.