تعمیرات واحد MED با ظرفیت اسمی تولید 2500 مترمکعب بر روز انجام شد.

به‌گزارش روابط عمومی شرکت آب و برق کیش، تولید آب در شرکت آب و برق کیش به دو روش اسمز معکوس و MED انجام می‌گردد و طی این فرآیندها آب دریا شیرین‌سازی و بعد از آن با افزودن مواد شیمیایی خوراکی به آب شرب شهری با استاندارادهای روز می‌رسد که در چندین مرحله در طول روز و در نقاط مختلف مورد آزمایش کارشناسان آزمایشگاه شرکت و مرکز توسعه سلامت کیش قرار می‌گیرد و این پایش و کنترل صرفاً برای تولید آب شرکت آب و برق کیش در سطح جزیره انجام می‌گیرد. 


علاوه بر تعمیرات اساسی که هر ساله به‌منظور افزایش بهره وری واحدهای تولید آب انجام می‌شود، در طول سال تعمیرات دیگر و شستشو با مواد ضدعفونی کننده نیز انجام می‌گردد.  
بدین منظور از تاریخ 7 الی 9 خرداد 1401 تعمیرات واحد MED با ظرفیت اسمی تولید 2500 مترمکعب بر روز انجام شد، در این تعمیرات از تمامی نقاط این واحد بازدید به‌عمل آمد و قطعات معیوب تعویض و یا سرویس شد که باعث افزایش نسبی ظرفیت تولید گردید.


این تعمیرات توسط پرسنل واحد تعمیرات با همکاری بخش‌های بهره‌برداری، ابزار دقیق و آزمایشگاه و فنی مهندسی صورت می‌گیرد.