تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

شرکت آب و برق کیش در روز پنجشنبه  مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲  اقدام به خاموشی برنامه ریزی شده جهت بررسی نقاط سست شبکه هوایی و تعمیرات پیشگیرانه می کند.
 این خاموشی از ساعت ۵ لغایت ٧ صبح در مناطقی از جمله کمپ سحر، پایگاه هوایی، ایستگاه فلات قاره، پدیده شاندیز و شهرک کارگاهی خواهد بود.