پانصد و سی امین جلسه هیئت مدیره شرکت آب و برق کیش با معرفی عضو جدید هیئت مدیره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و برق کیش، در این جلسه که در روز پنج شنبه مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ برگزار شد، مهندس اردوبادی رئیس هیئت مدیره توضیحاتی درباره اقدامات و فعالیت های اخیر شرکت بیان کرد.
همچنین در این جلسه مهندس کاوسی به عنوان عضو جدید هیئت مدیره از طرف سازمان مناطق آزاد کیش معرفی شد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون مسائل مطروحه، درباره دستورات جلسه تصمیم گیری شد.