حسین سلیمی مدیرعامل شرکت آب و برق کیش شد

رئیس هیئت مدیره شرکت آب و برق کیش در حکمی حسین سلیمی را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و برق کیش، سید علیرضا سید اردوبادی در حکم انتصاب حسین سلیمی بر ارتقای سطح خدمات رسانی به مردم، افزایش سطح تولید و توزیع عادلانه و مشتری مداری تاکید کرد.

حسین سلیمی، رییس هیات مدیره ومدیرعامل تولید نیروی برق بندرعباس، رییس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان، سرپرست شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس و مدیر بازار برق شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان را در کارنامه کاری خود دارد.