راه‌اندازی مانیتورینگ پایش شبکه توزیع آب در شرکت آب و برق کیش

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و برق کیش، به‌همت واحد فناوری اطلاعات شرکت آب و برق کیش، سیستم پایش مانیتورینگ شبکه توزیع آب شرکت راه‌اندازی شد.
براین اساس در نقاط مختلف و حساس و بر روی خطوط اصلی شبکه توزیع آب شهری، دستگاه‌های نشان‌دهنده میزان فشار و دبی جریان نصب گردید و داده آنها در مانیتورینگ جمع‌آوری و قابل رویت می‌باشد.
بدین ترتیب قرائت فشار به‌صورت دستی توسط مانوریست‌های شبکه توزیع آب از این نقاط در طول روز حذف گردید و مدیریت شبکه به‌صورت لحظه‌ای و با کیفیت بالاتری قابل پایش و کنترل است.
این اقدام برای اولین بار در شرکت صورت می‌گیرد و دانش آن توسط واحد فناوری و اطلاعات شرکت آب و برق کیش بومی‌سازی شده است.