سوالات متداول

سوالات متداول

پاسخ به سوالات رایج مشترکین

تعریف الگوی مصرف : سطحی از مصرف برق در یک دوره یک ماهه است که قریب سه چهارم مشترکین از این مقدار کمتر مصرف می‌کنند.

چگونگی تعیین الگوی مصرف : عواملی از قبیل مصرف برق (قریب 75% مشترکین کمتر از الگو مصرف نمایند.)، مصرف برق تجهیزات متداول برقی، عموماً 7 دهک اول جامعه زیر الگو قرار می‌گیرند.

با خاموش کردن تجهیزات برقی در زمانی که به آنها نیاز نداریم، استفاده مناسب و به اندازه از تجهیزات برقی پرمصرف مانند ماشین‌لباسشویی، ظرفشویی، ماکروفر، اتو، سشوار و ... و استفاده از تجهیزات پرمصرف و پرکاربرد با رده انرژی مناسب.

image