معرفی تیم مدیریتی

هیات مدیره شرکت آب و برق کیش

image

سید علیرضا سیداردوبادی

رئیس هیات مدیره

image

عباس کاووسی

نایب رئیس هیات مدیره

image

محمد ثاقب فر

عضو هیات مدیره

image

حمیدرضا عبدلی

عضو هیات مدیره

image

مهدی رضایی

عضو هیات مدیره