شرکت آب و برق کیش با سرمایه گذاری وزارت نیرو و سازمان منطقه آزاد کیش در سال 1369 با هدف تولید، انتقال و توزیع آب شرب بهداشتی و برق در جزیره کیش تاسیس و با شماره 78705 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید. وظیفه این شرکت تولید، انتقال و توزیع آب و برق مطمئن در جزیره زیبای کیش می باشد.

شرکت آب و برق کیش یکی از پیشگامان در حوزه واگذاری، تولید، انتقال و توزیع آب و برق به بخش خصوصی در جهت اجرایی شدن تکالیف اصل 44 قانون اساسی است و در حال حاضر توسط بخش خصوصی راهبری می گردد.

 

 

مشخصات ثبتی شرکت آب و برق کیش

نام شرکت: آب و برق کیش

نوع شرکت: سهامی خاص

موضوع شرکت: تامین آب شرب و تولید نیروی برق ، انتقال ، توزیع و فروش آنها به طور کلی و جزئی

شماره ثبت: 78705

تاریخ ثبت: 1369/01/05

شناسه ملی: 10101235435

آدرس قانونی: جزیره کیش–خیابان سعدی

صندوق پستی: 79415/139

تلفن: 44422880-076

نمابر: 44422874-076

پست الکترونیکی: info@kwpco.ir